Associate Justice sa Korte suprema sa PilipinasGihatag sa nga batakang Balaod sa napulo ug upat ang gidaghanon sa mga associate Justice. Inconstant ang gidaghanon sa ingon nga sa iyang sukad sa pagtukod sa Korte suprema niadtong. Kini nagsugod sa unom ka sa sa sa kasamtangan nga gidaghanon sa mga napulo ug upat ubos sa Konstitusyon sa. Uban sa kawhaan ug tulo ka American nanilbihihan usab isip Associate Justice gikan niadtong hangtud. Ubos sa batakang Balaod sa, ang usa ka hihiranging associate Justice kinahanglan gayud nga mahimong usa ka lumad nga natawo lungsoranon sa Pilipinas, kap-atan ka tuig sa edad, ug napulog lima ka mga tuig o labaw pa sa ingon nga usa ka maghuhukom sa usa ka ubos nga korte o nga moapil diha sa mga buhat sa balaod sa Pilipinas. Usab nga gikinahanglan aron sa pagpanag-iya napamatud-an nga abilidad, sa moralidad-tanlag, pagkamaunongon, ug independenteng panghunahuna usa ka miyembro sa korte. Isip Chief Justice ug sa ubang mga maghuhukom sa ubos-ubos nga korte, ang associate Justice mao ang gitudlo sa Presidente gikan gisumiter sa nomination sa mga Hudisyal ug Bar Council. Sila mag-alagad ingon nga mga matahum sa ilang mga kinaiya hangtud nga mag-antus sila sa edad sa kapitoan ka tuig o mawad-an sa abilidad sa pagbuhat sa mga katungdanan sa ilang buhatan.

Ang mga artikulo bahin sa Pilipinas ug ang Balaod mao ang usa ka saha.

Ikaw makatabang sa pagpalapad sa niini