Ang Hapon nga trabaho sa Pilipinas

Ang mga Pagsakop sa mga Hapon sa panahon sa Kasaysayan sa Pilipinas gikan sa ngadto sa, sa panahon sa Gubat sa kalibotan Ii, sa dihang misulong sa Imperyo sa Japan ug Pilipinas kanhi tinatabanan o sa ilalum sa awtoridad sa Estados Unidos. Sa panahon sa Ikaduhang Gubat sa kalibutan, gibombahan sa mga tropa sa Hapon sundalo sa Pilipinas niadtong disyembre. Kini nahitabo sa usa ka adlaw human sa pagpamomba sa mga pag-atake batok sa mga Hapon sa Pearl Harbor, Hawaii, ug sa Estados Unidos. Human sa usa ka pipila ka mga semana, mibiya sa Kinatibuk-ang Douglas MacArthur sa gobyerno sa