Ang Komunidad sa Baha sa Sugbo

Nagpatin-aw sa kasulatan Baha’i nga ang matag tawo mao ang naipagkalooban sa usa ka wala mamatay sa kalag, diin ang pagsabut niini mao ang labaw pa sa among uban sa walay katapusan nga mga hunahuna Ang konsepto sa training institute nagsugod pinaagi sa Universal Balay sa Hustisya diha sa tunga-tunga sa dekada Ang tumong mao ang pagtabang sa mga indibidwal mopalig-on sa ilang pagsabut sa mga pagtulun-an Baha’i, ug makaangkon og espirituhanon nga panabut ug praktikal nga mga kahanas nga imong gikinahanglan sa pagpahigayon sa mga kalihokan sa komunidad