Ang mga katungod ug mga Kakulangan: ang usa Ka tan-aw sa mga hulagway sa mga kakulangan — sa Philippine human Rights nga Impormasyon Center

Labaw pa kay sa kan-uman ka tuig na ang milabay sa diha nga ang gibuhat sa dili sa pagpakita sa Deklarasyon sa Tawhanong mga katungod gilusad sa United Nations. Apan sa diha nga ang istorya mahitungod sa tawhanong katungod, unsa ang unang mosulod sa atong hunahuna. Kasagaran mahimong ang nag-unang pokus lang ang tawo sa politika ug ekonomiya nga kasagaran. Kon dili, lang moabut sa atong mga hunahuna hapit usa ug tunga ka milyon ka mga Filipino nga naghilak usab alang sa katungod ug kagawasan. Sa bag-ohay nga mga dekada, ang usa ka kamatuoran nga kita disabled nga mga tawo