Re-pagkatawo sa demokrasya sa Pilipinas

mikanta sa malinawon nga paagi sa pagtutuol sa nag-implementar sa gobyerno, kini usab naglakip sa dili nalingaw sa mga serbisyo ug mga produkto sa gobyerno sa petsa sa deklarasyon ni Marcos diha sa atubangan sa snap election diin siya kinahanglan nga pamatud-an nga ang uban sa pagsalig nga labaw pa sa mga tawo ngadto kaniya (CAPM) sa usa ka kampanya alang mapugos sa run mao ang Cory batok sa mga Marcos pinaagi sa usa ka milyon nga pirma pagsuporta sa Cory. adunahan nga negosyante, mga tinun-an ni sa Katoliko nga Simbahan, sa Cory ang mga tigkrusada ug inilang mga politiko